Beter leren bridgen

Diverse mogelijkheden om beter te leren bridgen. Hieronder een greep uit de cursussen.
Voor de meeste cursussen stel ik zelf materiaal samen.
Na afloop van een sessie ontvangt u een lesbrief met daarin een samenvatting van de les en/of thuiswerkopdrachten.
Op mijn homepage vindt u de data van actuele cursussen.
Stuur mij een mail als u op de hoogte gehouden wilt worden van de cursussen die binnenkort van start gaan

5-kaart hoog, begrijpelijk bieden, slembieden

Een nieuwe cursus, bestaande uit 3 lessen.

U kent mij waarschijnlijk als fervent voorstander van het natuurlijke en daarmee relatief eenvoudige 4-kaart hoog systeem. Ik moet echter ook onder ogen zien dat 5-kaart hoog aan populariteit wint.

Daarnaast besteden we in deze korte cursus een les aan begrijpelijk bieden: wat zegt uw partner en wat vertelt u uw partner. En tot slot, eveneens op veler verzoek: slembieden. Hoeveel moed en welke kaarten en tools heb je nodig om het hoogste van het hoogste, slem, te bereiken.

Opfriscursus

Als vervolg op de beginnerscursus: bekende zaken herhalen en uitdiepen, nieuwe zaken leren. Kennismaken met competitiespelen en heel veel oefenen. Ook zeer geschikt als cursus voor mensen die lang geleden hebben leren bridgen en het weer willen oppakken.

Voor de beginnende club-bridger

De beginnerscursus is net ten einde en u heeft de stap naar de club gezet. U komt veel dingen tegen die u niet op de cursus heeft gehad of die misschien al een beetje weggezakt zijn. Deze cursus wordt ongeveer eenmaal per maand gegeven en dient om u bij uw toetreding tot de club te begeleiden. Onderwerp wordt per keer vastgesteld en is afhankelijk van de behoefte van de deelnemers.

De praktijk van het bieden

Met uw partner gaat u eerst 8 uitgezochte spellen bieden om te kijken of alle afspraken tussen u beiden wel zo duidelijk zijn. U hanteert hierbij uw eigen biedsysteem. Vervolgens gaan we de biedverlopen bespreken waarbij het door u gedane biedverloop centraal staat. Na afloop ontvangt u de spellen met een beschrijving van het biedverloop. Het biedverloop van de deelnemers staat te allen tijde centraal. Het is geen cursus om nieuwe conventies te leren.

Zomerclinics

In augustus komen er weer zomerclinics aan ... onderwerp nog niet bekend, maar zeer interessant die zijn af- of tegenspel wil verbeteren.

En verder

Uiteraard heb ik ook allerlei cursussen om te leren bridgen en kunt u bij mij ook terecht voor op maat samengestelde (thema)lessen, coaching, privéles, thuisbridge, wedstrijdleiding en voor de aanschaf of verhuur van materiaal.