Tweekleurenspellen


Een hand met twee lange kleuren vergt een andere aanpak tijdens het bieden dan een hand met één lange kleur of met een sans-atoutverdeling. In veel biedsituaties kunt u uw tweede kleur niet noemen omdat u daarmee bijvoorbeeld een sterke hand zou aangeven. In dit boek gaan we in op het openen van tweekleurenspellen. Hoe bieden we een 5-5 of een 6-4 verdeling? Is er verschil in bieden tussen sterke en zwakke handen? Ook de antwoorden en het volgen krijgen aandacht. In de laatste categorie zullen de meest gespeelde conventies als Unusual 2SA, het Upper Cuebid, het moeilijkere Ghestem (Garozzo) en het Michaels Cuebid aan bod komen. We sluiten af met de Wereldconventie die voorziet in het aangeven van een tweekleurenspel na een zwakke tweeopening van de tegenpartij.